Italien δημόσια
[search 0]
Περισσότερα
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Italiensk læringsakselerator

Language Learning Accelerator

Unsubscribe
Unsubscribe
Εβδομαδιαία
 
Hvis du prøver å tenke deg inn på å lære italiensk, gjør du det feil. Lær italiensk som du gjorde norsk: ved å høre mye av det. (Med minst en vag idé om hva det betyr!) Tusenvis av italienske fraser, sammen med de norske oversettelsene, presentert direkte til hjernen din: fra praktisk til filosofisk til flørting. Bare setninger, ingen fyllstoff! Gå langt utover det grunnleggende italienske språket for å ikke bare kommunisere, men faktisk bli en interessant person på italiensk. Som et verktøy ...
  continue reading
 
Sie können den gesamten Audiokurs auf unserer Website herunterladen: www.linguaboost.com LinguaBoost Italienisch ist ein Audio-Kurs für Anfänger oder für alle, die sich schwer tun, fließend Italienisch zu sprechen. Jede Lektion enthält nützliche alltägliche Ausdrücke, die sich auf ein bestimmtes Thema beziehen.
  continue reading
 
Artwork

1
Italienisch-Lernbeschleuniger

Language Learning Accelerator

Unsubscribe
Unsubscribe
Εβδομαδιαία
 
Wenn Sie versuchen, Ihren Weg zum Italienischlernen zu finden, machen Sie es falsch. Lernen Sie Italienisch wie Deutsch: indem Sie viel davon hören. (Mit zumindest einer vagen Vorstellung davon, was es bedeutet!) Tausende italienische Phrasen, zusammen mit den deutschen Übersetzungen, werden direkt in Ihrem Gehirn angezeigt: von praktisch über philosophisch bis hin zu flirtend. Nur Phrasen, keine Füllwörter! Gehen Sie weit über die Grundlagen der italienischen Sprache hinaus, um nicht nur zu ...
  continue reading
 
Le podcast 100% foot italien est fait pour tous les passionnés de Serie A et tous les curieux souhaitant plonger au coeur du football transalpin.Les journalistes Johann Crochet et Guillaume Maillard-Pacini reviennent sur l'actualité du football italien, les résultats de Serie A, les performances collectives et individuelles. Des thèmes historiques sont également développés. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
  continue reading
 
Artwork

1
Italiensk inlärningsaccelerator

Language Learning Accelerator

Unsubscribe
Unsubscribe
Εβδομαδιαία
 
Om du försöker tänka dig för att lära dig italienska så gör du det fel. Lär dig italienska som du gjorde svenska: genom att höra mycket av det. (Med åtminstone en vag uppfattning om vad det betyder!) Tusentals italienska fraser, tillsammans med de svenska översättningarna, presenterade direkt till din hjärna: från praktiskt till filosofiskt till flirtande. Bara fraser, inget fyllmedel! Gå långt bortom grunderna i det italienska språket för att inte bara kommunicera, utan faktiskt bli en intr ...
  continue reading
 
Artwork

1
Kurz gesagt: Italien

Sebastian Heinrich

Unsubscribe
Unsubscribe
Μηνιαία
 
"Kurz gesagt: Italien" ist der Podcast, der Italien erklärt. Wort für Wort. Episode für Episode nimmt Sebastian Heinrich ein unübersetzbares italienisches Wort unter die Lupe – und erklärt so jedes Mal ein Stück Italien. Es geht um unübersetzbare Wörter, für die es keine einfache Entsprechung im Deutschen gibt. Zum Beispiel autogrill, dietrologia, cinepanettone. Hinter jedem dieser Wörter steckt eine Geschichte, die dabei hilft, Italien besser zu verstehen. "Kurz gesagt: Italien" erzählt die ...
  continue reading
 
« allora », c’est le podcast diffuseur d’inspirations italiennes ! « Un caffè, per favore » et « andiamo » ! Grimpez sur votre Vespa, nous partons en voyage à travers des histoires aux sonorités de « dolce vita ». « allora » ce sont des rencontres entre la France et l’Italie, avec des chefs cuisiniers, artistes, entrepreneurs, sportifs, journalistes ou encore écrivains… qui se racontent à travers le « Bel Paese », comme on dit ! Ces personnalités singulières et lumineuses, sont originaires d ...
  continue reading
 
Artwork
 
Wie lernt man Italienisch am besten? Natürlich in Italien selbst! Reise in unserem bilingualen Podcast für Anfänger mit Karina, Editor bei Babbel, quer durch Italien. Mit jeder Folge besucht sie eine andere Stadt und lässt sich von Einheimischen regionale Traditionen, kulinarische Besonderheiten und mehr erklären. Dich erwartet viel Wissenswertes über Land und Leute – und regionaltypische Vokabeln und Ausdrücke lernst du dabei selbstverständlich auch. Hast du Vorschläge oder Feedback? Wir fr ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Les journalistes Johann Crochet et Guillaume Maillard-Pacini évoquent la période difficile du Napoli et de la Lazio, les 1er et 2e de la saison passée en Serie A et actuellement en grande difficultés dans le championnat italien avec des mauvais résultats, des changements d'entraîneurs, des cadres plus au niveau et qui pour certains baissent les bra…
  continue reading
 
Det här avsnittet utsätter dig för fraser, upprepade på svenska och italienska, för att förbättra ditt italienska ordförråd och hjälpa dig att uttrycka dig på italienska. Dessa avsnitt är avsedda att åtfölja och påskynda dina befintliga italienska språkstudier, oavsett om du använder en app som DuoLingo, eller om du är inskriven i en mer formell it…
  continue reading
 
Denne episoden utsetter deg for fraser, gjentatt på norsk og italiensk, for å forbedre ditt italienske ordforråd og hjelpe deg å uttrykke deg på italiensk. Disse episodene er ment å ledsage og fremskynde dine eksisterende italienske språkstudier, enten du bruker en app som DuoLingo, eller du er påmeldt i en mer formell italiensk klasse. Jo mer du u…
  continue reading
 
In dieser Folge lernen Sie Redewendungen kennen, die auf Deutsch und Italienisch wiederholt werden, um Ihren italienischen Wortschatz zu verbessern und Ihnen zu helfen, sich auf Italienisch auszudrücken. Diese Episoden sollen Ihr bestehendes Italienischlernen begleiten und beschleunigen, unabhängig davon, ob Sie eine App wie DuoLingo verwenden oder…
  continue reading
 
In dieser Lektion werden Sie die folgenden Sätze lernen: Es ist ein schöner Tag, nicht wahr? / Die Vögel zwitschern. / Die Sonne scheint. / Die Blumen blühen. / Ich bin glücklich. / Der Frühling ist da. / Es ist meine Lieblingsjahreszeit. / Im Frühling werden die Tage länger. / Der Winter ist endlich vorbei. / Der Sommer steht vor der Tür.…
  continue reading
 
Denne episoden utsetter deg for fraser, gjentatt på norsk og italiensk, for å forbedre ditt italienske ordforråd og hjelpe deg å uttrykke deg på italiensk. Disse episodene er ment å ledsage og fremskynde dine eksisterende italienske språkstudier, enten du bruker en app som DuoLingo, eller du er påmeldt i en mer formell italiensk klasse. Jo mer du u…
  continue reading
 
In dieser Folge lernen Sie Redewendungen kennen, die auf Deutsch und Italienisch wiederholt werden, um Ihren italienischen Wortschatz zu verbessern und Ihnen zu helfen, sich auf Italienisch auszudrücken. Diese Episoden sollen Ihr bestehendes Italienischlernen begleiten und beschleunigen, unabhängig davon, ob Sie eine App wie DuoLingo verwenden oder…
  continue reading
 
Det här avsnittet utsätter dig för fraser, upprepade på svenska och italienska, för att förbättra ditt italienska ordförråd och hjälpa dig att uttrycka dig på italienska. Dessa avsnitt är avsedda att åtfölja och påskynda dina befintliga italienska språkstudier, oavsett om du använder en app som DuoLingo, eller om du är inskriven i en mer formell it…
  continue reading
 
In dieser Lektion werden Sie die folgenden Sätze lernen: Was hast du an? / Ich trage Jeans und ein T-Shirt. / Er trägt ein Hemd und eine grüne Krawatte. / Ich weiß nicht, was ich heute anziehen soll. / Übrigens... / Übrigens, was hat sie an? / Sie hat ein weißes Kleid an. / Ich habe nichts zum Anziehen!…
  continue reading
 
Denne episoden utsetter deg for fraser, gjentatt på norsk og italiensk, for å forbedre ditt italienske ordforråd og hjelpe deg å uttrykke deg på italiensk. Disse episodene er ment å ledsage og fremskynde dine eksisterende italienske språkstudier, enten du bruker en app som DuoLingo, eller du er påmeldt i en mer formell italiensk klasse. Jo mer du u…
  continue reading
 
Det här avsnittet utsätter dig för fraser, upprepade på svenska och italienska, för att förbättra ditt italienska ordförråd och hjälpa dig att uttrycka dig på italienska. Dessa avsnitt är avsedda att åtfölja och påskynda dina befintliga italienska språkstudier, oavsett om du använder en app som DuoLingo, eller om du är inskriven i en mer formell it…
  continue reading
 
In dieser Folge lernen Sie Redewendungen kennen, die auf Deutsch und Italienisch wiederholt werden, um Ihren italienischen Wortschatz zu verbessern und Ihnen zu helfen, sich auf Italienisch auszudrücken. Diese Episoden sollen Ihr bestehendes Italienischlernen begleiten und beschleunigen, unabhängig davon, ob Sie eine App wie DuoLingo verwenden oder…
  continue reading
 
In dieser Lektion werden Sie die folgenden Sätze lernen: Auf wen wartest du? / Wartest du auf jemanden? / Ich warte auf einen Freund. / Tut mir leid, dass ich zu spät komme. Wie lange hast du gewartet? / Ich warte hier schon seit einer Viertelstunde. / Gehst du jetzt? / Ich warte noch fünf Minuten, dann gehe ich. / Ist da jemand, der auf dich warte…
  continue reading
 
Et si on prenait un peu de hauteur ce mois-ci ? Offrons une halte à notre flot permanent de pensées, d’idées, d’élucubrations, pour nous laisser guider par une philosophe, qui plus est italienne ! Si elle a développé une passion pour les belles lettres à Milan, sa ville natale, c’est à Pise qu’elle s’est ensuite initiée à la philosophie au sein de …
  continue reading
 
Det här avsnittet utsätter dig för fraser, upprepade på svenska och italienska, för att förbättra ditt italienska ordförråd och hjälpa dig att uttrycka dig på italienska. Dessa avsnitt är avsedda att åtfölja och påskynda dina befintliga italienska språkstudier, oavsett om du använder en app som DuoLingo, eller om du är inskriven i en mer formell it…
  continue reading
 
Denne episoden utsetter deg for fraser, gjentatt på norsk og italiensk, for å forbedre ditt italienske ordforråd og hjelpe deg å uttrykke deg på italiensk. Disse episodene er ment å ledsage og fremskynde dine eksisterende italienske språkstudier, enten du bruker en app som DuoLingo, eller du er påmeldt i en mer formell italiensk klasse. Jo mer du u…
  continue reading
 
In dieser Folge lernen Sie Redewendungen kennen, die auf Deutsch und Italienisch wiederholt werden, um Ihren italienischen Wortschatz zu verbessern und Ihnen zu helfen, sich auf Italienisch auszudrücken. Diese Episoden sollen Ihr bestehendes Italienischlernen begleiten und beschleunigen, unabhängig davon, ob Sie eine App wie DuoLingo verwenden oder…
  continue reading
 
Denne episoden utsetter deg for fraser, gjentatt på norsk og italiensk, for å forbedre ditt italienske ordforråd og hjelpe deg å uttrykke deg på italiensk. Disse episodene er ment å ledsage og fremskynde dine eksisterende italienske språkstudier, enten du bruker en app som DuoLingo, eller du er påmeldt i en mer formell italiensk klasse. Jo mer du u…
  continue reading
 
In dieser Folge lernen Sie Redewendungen kennen, die auf Deutsch und Italienisch wiederholt werden, um Ihren italienischen Wortschatz zu verbessern und Ihnen zu helfen, sich auf Italienisch auszudrücken. Diese Episoden sollen Ihr bestehendes Italienischlernen begleiten und beschleunigen, unabhängig davon, ob Sie eine App wie DuoLingo verwenden oder…
  continue reading
 
Det här avsnittet utsätter dig för fraser, upprepade på svenska och italienska, för att förbättra ditt italienska ordförråd och hjälpa dig att uttrycka dig på italienska. Dessa avsnitt är avsedda att åtfölja och påskynda dina befintliga italienska språkstudier, oavsett om du använder en app som DuoLingo, eller om du är inskriven i en mer formell it…
  continue reading
 
In dieser Lektion werden Sie die folgenden Sätze lernen: Ich reise gerne. / Ich möchte Deutschland besuchen. / Ich besuche gerne Italien. / Warst du in England? / Ich war noch nie dort. / Ich war in Frankreich. / Warst du jemals in Paris? / Ich war letztes Jahr dort im Urlaub.Από τον LinguaBoost
  continue reading
 
Det här avsnittet utsätter dig för fraser, upprepade på svenska och italienska, för att förbättra ditt italienska ordförråd och hjälpa dig att uttrycka dig på italienska. Dessa avsnitt är avsedda att åtfölja och påskynda dina befintliga italienska språkstudier, oavsett om du använder en app som DuoLingo, eller om du är inskriven i en mer formell it…
  continue reading
 
Denne episoden utsetter deg for fraser, gjentatt på norsk og italiensk, for å forbedre ditt italienske ordforråd og hjelpe deg å uttrykke deg på italiensk. Disse episodene er ment å ledsage og fremskynde dine eksisterende italienske språkstudier, enten du bruker en app som DuoLingo, eller du er påmeldt i en mer formell italiensk klasse. Jo mer du u…
  continue reading
 
In dieser Folge lernen Sie Redewendungen kennen, die auf Deutsch und Italienisch wiederholt werden, um Ihren italienischen Wortschatz zu verbessern und Ihnen zu helfen, sich auf Italienisch auszudrücken. Diese Episoden sollen Ihr bestehendes Italienischlernen begleiten und beschleunigen, unabhängig davon, ob Sie eine App wie DuoLingo verwenden oder…
  continue reading
 
In dieser Lektion werden Sie die folgenden Sätze lernen: Gehst du oft raus? / Ich bleibe lieber zu Hause. / Ich verbringe gerne Zeit mit Freunden. / Ich verbringe gerne Zeit mit der Familie. / Ich gehe zweimal pro Woche ins Fitnessstudio. / Ich habe nicht viele Freunde. / Ich bin sehr gesellig.Από τον LinguaBoost
  continue reading
 
Denne episoden utsetter deg for fraser, gjentatt på norsk og italiensk, for å forbedre ditt italienske ordforråd og hjelpe deg å uttrykke deg på italiensk. Disse episodene er ment å ledsage og fremskynde dine eksisterende italienske språkstudier, enten du bruker en app som DuoLingo, eller du er påmeldt i en mer formell italiensk klasse. Jo mer du u…
  continue reading
 
In dieser Folge lernen Sie Redewendungen kennen, die auf Deutsch und Italienisch wiederholt werden, um Ihren italienischen Wortschatz zu verbessern und Ihnen zu helfen, sich auf Italienisch auszudrücken. Diese Episoden sollen Ihr bestehendes Italienischlernen begleiten und beschleunigen, unabhängig davon, ob Sie eine App wie DuoLingo verwenden oder…
  continue reading
 
Det här avsnittet utsätter dig för fraser, upprepade på svenska och italienska, för att förbättra ditt italienska ordförråd och hjälpa dig att uttrycka dig på italienska. Dessa avsnitt är avsedda att åtfölja och påskynda dina befintliga italienska språkstudier, oavsett om du använder en app som DuoLingo, eller om du är inskriven i en mer formell it…
  continue reading
 
In dieser Lektion werden Sie die folgenden Sätze lernen: Wovor hast du Angst? / Ich habe Angst vor der Dunkelheit. / Ehrlich gesagt ... / Ehrlich gesagt, habe ich Flugangst. / Wie du bereits weißt / Wie du bereits weißt, hat sie Angst vor Spinnen. / Ich habe keine Angst vorm Fliegen. / Sie haben Angst vor Clowns. / Ich hatte Angst davor, ihm die Wa…
  continue reading
 
Cette femme a façonné son « œil » au beau... « Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue », oui... c’est elle qui « tire la première »... Mais attention, seulement sur les jolies choses, les objets, le mobilier, les accessoires design ou les pièces de maîtres ! C’est en arpentant enfant les puces et brocantes parisiennes qu’elle a chopé le…
  continue reading
 
Folge 19: Angst vor deutschen Barbaren – und überraschende Sehnsucht Italien und Deutschland sind eng miteinander verbunden. Einfach ist die Beziehung zwischen den Menschen auf beiden Seiten der Alpen aber nie gewesen. In dieser Episode geht es darum, wie Menschen in Italien auf Deutschland blicken, wie sich dieser Blick verändert hat – und was ihn…
  continue reading
 
Det här avsnittet utsätter dig för fraser, upprepade på svenska och italienska, för att förbättra ditt italienska ordförråd och hjälpa dig att uttrycka dig på italienska. Dessa avsnitt är avsedda att åtfölja och påskynda dina befintliga italienska språkstudier, oavsett om du använder en app som DuoLingo, eller om du är inskriven i en mer formell it…
  continue reading
 
In dieser Folge lernen Sie Redewendungen kennen, die auf Deutsch und Italienisch wiederholt werden, um Ihren italienischen Wortschatz zu verbessern und Ihnen zu helfen, sich auf Italienisch auszudrücken. Diese Episoden sollen Ihr bestehendes Italienischlernen begleiten und beschleunigen, unabhängig davon, ob Sie eine App wie DuoLingo verwenden oder…
  continue reading
 
Denne episoden utsetter deg for fraser, gjentatt på norsk og italiensk, for å forbedre ditt italienske ordforråd og hjelpe deg å uttrykke deg på italiensk. Disse episodene er ment å ledsage og fremskynde dine eksisterende italienske språkstudier, enten du bruker en app som DuoLingo, eller du er påmeldt i en mer formell italiensk klasse. Jo mer du u…
  continue reading
 
Les journalistes Johann Crochet et Guillaume Maillard-Pacini évoquent le très beau championnat de Bologne, entraîné par Thiago Motta, actuel quatrième de Serie A avec une moyenne de près de deux points par match, un jeu de qualité, proactif et esthétique, des jeunes joueurs développés au sein de l'effectif et actuellement en pleine confiance, des l…
  continue reading
 
In dieser Lektion werden Sie die folgenden Sätze lernen: Ich esse immer um zwölf Uhr zu Mittag. / Ich esse oft Fisch zum Mittagessen. / Um Viertel nach sechs bin ich wieder zu Hause. / Wann gehst du schlafen? / Ich gehe um elf Uhr abends ins Bett. / Ich stehe morgens nie früh auf. / Sie stehen morgens früh auf.…
  continue reading
 
Denne episoden utsetter deg for fraser, gjentatt på norsk og italiensk, for å forbedre ditt italienske ordforråd og hjelpe deg å uttrykke deg på italiensk. Disse episodene er ment å ledsage og fremskynde dine eksisterende italienske språkstudier, enten du bruker en app som DuoLingo, eller du er påmeldt i en mer formell italiensk klasse. Jo mer du u…
  continue reading
 
Det här avsnittet utsätter dig för fraser, upprepade på svenska och italienska, för att förbättra ditt italienska ordförråd och hjälpa dig att uttrycka dig på italienska. Dessa avsnitt är avsedda att åtfölja och påskynda dina befintliga italienska språkstudier, oavsett om du använder en app som DuoLingo, eller om du är inskriven i en mer formell it…
  continue reading
 
In dieser Folge lernen Sie Redewendungen kennen, die auf Deutsch und Italienisch wiederholt werden, um Ihren italienischen Wortschatz zu verbessern und Ihnen zu helfen, sich auf Italienisch auszudrücken. Diese Episoden sollen Ihr bestehendes Italienischlernen begleiten und beschleunigen, unabhängig davon, ob Sie eine App wie DuoLingo verwenden oder…
  continue reading
 
In dieser Lektion werden Sie die folgenden Sätze lernen: Hast du schon zu Mittag gegessen? / Nein, ich habe noch nicht gegessen. / Ich habe vor einer Stunde zu Mittag gegessen. / Was hast du gegessen? / Ich habe Fisch gegessen. / Frühstückst du jeden Tag? / Ja, ich frühstücke jeden Tag. / Ich bin hungrig. / Ich habe Durst.…
  continue reading
 
Denne episoden utsetter deg for fraser, gjentatt på norsk og italiensk, for å forbedre ditt italienske ordforråd og hjelpe deg å uttrykke deg på italiensk. Disse episodene er ment å ledsage og fremskynde dine eksisterende italienske språkstudier, enten du bruker en app som DuoLingo, eller du er påmeldt i en mer formell italiensk klasse. Jo mer du u…
  continue reading
 
Loading …

Οδηγός γρήγορης αναφοράς