Skriving δημόσια
[search 0]
Περισσότερα
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Om skriving

Nora Aschim

Unsubscribe
Unsubscribe
Μηνιαία
 
Nora Aschim intervjuer ulike forfattere om hvordan de jobber med skriving. Fokuset ligger på skrivearbeid, skrivemetoder og forholdet til egen skriving. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Nora Aschim snakker med forfatter Jan Kjærstad om hvordan han arbeider med å skape et bokunivers, om første- og andreutkast, om karakterer og hvordan man kan forme språket til å uttrykke bokas og karakterenes særegenheter. God lytting! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Denne podkasten handler om studentrollen og det å være ny student. Hva kan du gjøre for å lykkes? Spesialbibliotekar Tor Henning Valnes Pedersen ved Nord Universitet forteller om flauser han gjorde som ny student, og gir råd om hva du kan gjøre for å komme raskt inn i den nye rollen som student. Prorektor Dag Husebø ved Universitetet i Stavanger me…
  continue reading
 
Hvorfor heter det kollokvie i stedet for gruppearbeid og kompendium i stedet for kopier? Og hva gjør du når du samler inn kvalitativ empiri? Mange ord og uttrykk på universiteter og høgskoler kan virke fullstendig uforståelige. Er det nødvendig med alle disse vanskelige ordene, eller er det bare pynt? Programleder Ingeborg Marie Jensen ved Studieve…
  continue reading
 
I denne podkasten får du råd om hvordan du kan legge opp hverdagen din slik at du rekker alt du skal få gjort i studiene dine av lesing, forelesninger og skriveoppgaver. I tillegg skal det jo helst bli litt tid igjen til venner og fritidsinteresser. Førstelektor Lars Rune Halvorsen ved Høgskolen i Østfold har regnet på hvor mye tid det egentlig tar…
  continue reading
 
Hvis vi skal klare å lære noe, trenger vi å ta pauser. Førstelektor Lars Rune Halvorsen ved Høgskolen i Østfold gir råd om hvordan du kan bruke pauser for å lære mer. Programleder: Ingeborg Marie Jensen, koordinator for Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket i Stavanger.Από τον Akademisk skriving
  continue reading
 
Mange opplever at de sitter i timevis og leser, men husker ingenting etterpå. Når du studerer, må du lese på en annen måte enn hvis du leser en roman, fordi du skal bruke det du leser på eksamen og i oppgaver. Førsteamanuensis Stine Eileen Torp Løkkeberg ved Høgskolen i Østfold og Universitetslektor og spesialpedagog Miriam Emilie Choi-Natvik ved U…
  continue reading
 
Se en film, les ei god bok, se en video på youtube – det er mange måter å lære seg fag på. Professor Jo Røislien mener pensum bare er én måte å skaffe seg kunnskap på. Ofte kan det være like nyttig å lese noe annet, se en film – eller høre en podkast. Vi gir deg tipsene til hvordan du kan lære fag på andre måter enn bare ved å sitte på lesesalen. P…
  continue reading
 
Av og til kan det føles helt umulig å komme i gang med å skrive, eller det kan stoppe opp underveis, du kan få det vi kaller skrivesperre. I denne podkasten får du råd om hvordan du kan legge opp skrivearbeidet ditt sånn at du får en god flyt og greit kommer videre i arbeidet. Du får vite litt om de ulike fasene i skriveprosessen, om planlegging, p…
  continue reading
 
Vi hører ofte at det ikke er lov å bruke ordet “jeg” i studentoppgaver og andre akademiske tekster. Men er det sånn? Matematikkprofessor Jo Røislien og Førsteamanuensis og litteraturviter Ingrid Nielsen reflekterer, diskuterer og gir råd om hvordan studentene kan bruke dette ordet i sine egne tekster. Programleder: Ingeborg Marie Jensen, koordinato…
  continue reading
 
Mange studenter blir tatt i plagiat uten at de har ment å plagiere. Hvis du plagierer, kan du risikere at eksamensresultatet ditt blir slettet og at du i verste fall blir utestengt fra studiene. Førsteamanuensis Stine Eileen Torp Løkkeberg ved Høgskolen i Østfold og universitetsbibliotekar Terje Blåsternes ved Universitetet i Stavanger forklarer hv…
  continue reading
 
Hva er egentlig godt språk, og hvordan får du til å skrive godt i en akademisk oppgave? Må akademisk språk være tungt og vanskelig? I denne podkasten gir professor Jo Røislien råd om hvordan språket kan være med på å gjøre oppgaven bedre. Programleder: Ingeborg Marie Jensen, koordinator for Studieverkstedet, Universitetetsbiblioteket i Stavanger.…
  continue reading
 
I denne podkasten snakker vi om hvordan du kan strukturere oppgaven din, sånn at den får god flyt og en logisk sammenheng. Matematikkprofessor Jo Røislien er begeistret for den såkalte IMRaD-strukturen. Kjenner du til den? Programleder: Ingeborg Marie Jensen, koordinator for Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket i Stavanger.…
  continue reading
 
Mange synes det å lage problemstillingen er noe av det vanskeligste de gjør når de skal skrive en oppgave, og uten problemstilling kommer du jo ikke så langt. I denne episoden får du matematikkprofessor Jo Røisliens beste tips for hvordan du kan gå fram for å lage en god problemstilling til oppgaven din. Programleder: Ingeborg Marie Jensen, koordin…
  continue reading
 
Hvordan finner du gode kilder til oppgaven din? Hvordan kan du finne ut om noe er fake news? Er det lov å bruke Google og Wikipedia i en studentoppgave? Dette er noen av spørsmålene vi diskuterer i denne episoden. I studio er Ingunn Valan, som er spesialbibliotekar ved Nord Universitet, og Anne Lise Eng, som er universitetsbibliotekar ved Høgskolen…
  continue reading
 
Drøfting er en viktig del av det å skrive akademisk. Men hva er egentlig drøfting, og hva kan du gjøre for å få til å drøfte i oppgaven din? Det prøver førsteamanuensis Ingrid Nielsen å forklare i denne episoden. Programleder: Ingeborg Marie Jensen, koordinator for Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket i Stavanger…
  continue reading
 
Hva er det egentlig som kreves av en studentoppgave på et universitet eller en høgskole? Hvordan blir den vurdert? Hva legger sensorer og faglærere vekt på? Dette er spørsmål som blir diskutert i denne episoden. I studio er professor Jo Røislien og førsteamanuensis Ann Karin Tennås-Holmen. Har en statsviter og en matematiker forskjellig syn på hva …
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om metodedelen i oppgaven, hvorfor metode er så viktig og hva du må tenke på når du skal skrive et metodekapittel. Jo Røislien er professor i medisinsk statistikk, og altså spesialist i nettopp metode. Programleder er Ingeborg Marie Jensen ved Studieverkstedet ved Universitetsbiblioteket i Stavanger.…
  continue reading
 
Jo Røislien er en av stemmene du hører i flere av episodene våre. I denne episoden får du blant annet høre at han har forsket på sine egne dobesøk og medvirket til at en kollega ble smittet av Svartedauen. Jo Røislien er professor i medisinsk statistikk ved det helsevitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger og seniorforsker hos Stiftelse…
  continue reading
 
Loading …

Οδηγός γρήγορης αναφοράς