Nationalbank δημόσια
[search 0]
Περισσότερα

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
I denne udgave af Nationalbankens podcast om økonomi gør Lars Rohde status over de seneste 10 år, der har budt på både kronekrise og negative pengepolitiske renter. Lars Rohde fratræder som nationalbankdirektør ved udgangen af januar 2023. Vært: Ole Mikkelsen Lyd: Rune HolbergΑπό τον Nationalbanken
 
Færøerne befinder sig i en højkonjunktur med meget lav arbejdsløshed og høje eksportpriser på fisk. Svage offentlige finanser understreger behov for reformer. Hør økonom Thomas Damsgaard Tørsløv fortælle om ny analyse, der sætter fokus på færøsk økonomi. Vært: Ole Mikkelsen Lyd: Rune HolbergΑπό τον Nationalbanken
 
Nyt bind i bogserien Dansk pengehistorie er p ågaden. Chefrådgier og forfatter Kim Abildgren fortæller over to podcastepisoder den spændende historie om dansk økonomi og pengehistorie i tiden fra 2005 til 2020. Denne anden episode stiller der skarpt på kronekriserne og Nationalbankens rolle. Vært: Ole Mikkelsen Lyd: Rune Holberg…
 
Kim Abildgren, der er chefrådgiver og forfatter til nyt bind i serien om Danske Pengehistorie, fortæller over to podcastepisoder den spændende historie om dansk økonomi og pengehistorie i tiden fra 2005 til 2020. Denne første episode er fokus bl.a. på bankkriserne i perioden og hvilken rolle Nationalbanken spillede. I den anden episode stilles der …
 
Nationalbankdirektør Lars Rohde ser tilbage på 2022, der på mange måder har været et usædvanligt år set med økonomiske briller. Højeste inflation i 40 år, krig i Ukraine og faldende boligpriser er blandt emnerne. Vært: Ole Mikkelsen Lyd: Rune HolbergΑπό τον Nationalbanken
 
Det er turbulente tider med store markedsudsving, høj inflation og højere renter. Det stiller store krav til bankernes risikostyring. Hør underdirektør Peter E. Storgaard fortælle om en ny analyse af stabiliteten i finanssektoren. Vært: Teis Hald Jensen Lyd: Rune HolbergΑπό τον Nationalbanken
 
Danmark kan i 2022 se tilbage på 40 år med fastkurspolitik. Hvordan er det gået og vil det også være kursen for dansk pengepolitik de næste 40 år? Hør økonom og chefrådgiver Morten Spange fortælle om en analyse, der bl.a. kigger på fastkurspolitikken og samspillet mellem penge- og finanspolitikken. Vært: Ole Mikkelsen Lyd: Rune Holberg…
 
Udenlandsk arbejdskraft har bidraget betydeligt til beskæftigelsesfremgangen i Danmark i de senere år, og danske virksomheder ser fortsat ud til at have mulighed for at hente arbejdskraft uden for landets grænser. Hør økonom Pernille Valentin Borgensgaard fortælle om en analyse, der dykker ned i mikrodata om det danske arbejdsmarked og rekruttering…
 
Betydelige rentestigninger og store udsving på de finansielle markeder har præget 2022. Samlet set er finansieringsforholdene for både husholdninger og virksomheder blevet væsentligt strammere. Hør økonom Nastasija Loncar fortælle om analysen Monetære og finansielle tendenser.Από τον Nationalbanken
 
Hvad er kapitalbuffere? Hvorfor er de vigtige, hvis vi kommer ud i økonomisk uvejr? Og kan man tilpasse reguleringen af bufferne, så de virker endnu mere effektivt? Hør Nationalbankens Ianna Yordana svare på disse spørgsmål og bliv klogere på bankernes buffere.Από τον Nationalbanken
 
Undervisningsmaterialet ”Pengepolitik og bankernes rolle i dansk økonomi” er udviklet af Nationalbanken og stilles frit til rådighed. Hør Carina Moselund Jensen fortælle om Nationalbankens arbejde med at gøre økonomi mere forståeligt.Από τον Nationalbanken
 
Inflation og rentestigninger giver modvind for økonomien. De stigende renter får også betydning for boligmarkedet. Hør nationalbankdirektør Lars Rohde gøre status over den økonomiske udvikling i årets første seks måneder.Από τον Nationalbanken
 
Nationalbankens valutareserve er blevet grønnere efter en omlægning, der betyder, at investeringer i aktier og virksomhedsobligationer lever op til de nyeste EU-standarder for grønne investeringer ved at følge minimumskrav til Paris Aligned Benchmarks. Hør Senior Portfolio and ESG Manager Tina Mortensen fortælle om at gøre valutareserven grønnere.…
 
Nye former for digitale penge kan potentielt supplere de eksisterende, men indebærer også nye risici. Hør afdelingschef Peter E. Storgaard fortæller om ny analyse, der giver overblik over centrale tendenser, der kan påvirke udviklingen af nye former for digitale penge.Από τον Nationalbanken
 
Rentespænd mellem Danmark og Tyskland er udvidet de seneste par år. Det er der mindst tre forklaringer på. Hør seniorøkonom Simon Thinggaard Hetland fortælle om analyse, der undersøger udviklingen i det dansk-tyske rentespænd.Από τον Nationalbanken
 
Efter mere end årti næsten uden fokus på inflation trækker stigende priser nu igen overskrifter. Hør vicedirektør Thomas Harr fra Nationalbanken fortælle om, hvorfor vi pludselig har fået høj inflation og hvad centralbankerne gør ved det.Από τον Nationalbanken
 
Stigende inflation og Ruslands invasion af Ukraine har det seneste halve år givet større udsving på de finansielle markeder. Hør økonom Nastasija Loncar fortælle om de monetære og finansielle tendenser i skyggen af krigen i Ukraine.Από τον Nationalbanken
 
Når danskerne handler ind i butikkerne, så betaler de oftere og oftere med mobilen, mens der bliver længere mellem kontanterne. Hver tredje bruger kontanter til opsparing. Hør seniorøkonom Jakob Mølgaard Heisel fortælle om danskernes betalingsvaner og brug af kontanter.Από τον Nationalbanken
 
Ny teknologi og digitalisering kan føre til nye former for digitale penge og nye betalingsplatforme, som kan supplere de eksisterende løsninger til gavn for borgerne. Hør nationalbankdirektør Signe Krogstrup fortælle muligheder og udfordringer.Από τον Nationalbanken
 
Virksomheder med lave CO2-udledninger har højere aktiepriser, fordi de opfattes som mindre risikable, viser analyse fra Nationalbanken. Hør seniorøkonom Jonas Ladegaard Hensch fortæller om konklusionerne i analysen.Από τον Nationalbanken
 
Nationalbanken har holdt den første auktion over grønne statsobligationer, og der var stor interesse for at investere i dem. Hør Senior Treasury Manager Andreas Hougaard Christensen fortælle om arbejdet med at udvikle og sælger grønne statsobligationer.Από τον Nationalbanken
 
Nationalbankens klimaøkonom Marcus Mølbak Ingholt har siden februar ledet et samarbejde mellem 27 centralbanker om at udarbejde anbefalinger til, hvordan de kan foretage klimarapportering. Hør Marcus fortælle om arbejdet og resultaterne.Από τον Nationalbanken
 
En stor del af de danske virksomheder har klaret sig godt igennem pandemien. Det kan bl.a. ses på, at virksomhedernes låntagning har været omtrent uændret, mens det ser anderledes ud i udlandet. Principal Economist Andreas Kuchler fortæller om konklusionerne i nyt arbejdspapir.Από τον Nationalbanken
 
En stigende andel af realkreditinstitutternes nye lån går til højt gældsatte boligejere, især i Storkøbenhavn og Aarhus. Nationalbanken mener, at krav om større udbetaling og krav om afdrag for højt belånte boligejere vil bidrage til et mere robust boligmarked. Peter Storgaard, der er chef for afdelingen Finansiel Stabilitet, fortæller om ny analys…
 
Der er fuld fart på økonomien på Færøerne. Fiskeeksporten er kommet sig efter et fald sidste år, og arbejdsløsheden er lav. Der er en bagside af medaljen og nogle udfordringer på den lange bane. Økonomerne Flora Nagy Lomholt og Adrian Schmith fortæller om Færøernes økonomi og udfordringer.Από τον Nationalbanken
 
Grønland er kommet bedre igennem pandemien end de fleste andre lande, men der er andre udfordringer. Der er fx mangel på arbejdskraft og gælden vokser. Sektionschef og medlem af formandskabet for Grønlands Økonomiske Råd, Søren Bjerregaard, fortæller om Grønlands økonomi og udfordringer.Από τον Nationalbanken
 
Guld har alle dage haft en magisk tiltrækningskraft på mennesker. Derfor er der også stor interesse for Nationalbankens guldreserve. Men hvorfor har Nationalbanken 66,5 tons guld, og hvad bliver det brugt til? Chefrådgiver Kim Abildgren, der kender dansk pengehistorie indgående, fortæller om guldets historie og betydning.…
 
Pensionsselskaberne har øget deres alternative investeringer for at få et bedre afkast og for at sprede risikoen. Det stiller høje krav til risikostyringen, påpeger analyse fra Nationalbanken. Thomas Sangill, der er chef for Systemisk Risiko – Analyse og Politik i Nationalbanken fortæller om resultaterne i analysen.…
 
Der er stor forskel på, hvordan de europæiske lande er kommet igennem pandemien. Digitaliserede økonomier har klaret sig bedst. Seniorøkonom Amy Zhuang fortæller om, hvordan corona-pandemien har sat fart på den digitale omstilling.Από τον Nationalbanken
 
Genåbningen af Danmark er i fuld gang, og den samlede aktivitet er tæt på at være tilbage på samme niveau som inden pandemien. Vicedirektør Thomas Harr giver en status på Nationalbankens syn på dansk økonomi og udviklingen på boligmarkedet.Από τον Nationalbanken
 
Som en del af Folkemødet 2021 interviewede komikeren Michael Schøt nationalbankdirektør Lars Rohde. Det blev en samtale om alt fra statens økonomi og corona-krisehåndtering – til boligmarkedet, digitale penge og Nationalbankens rolle i en tid med klimakriser og stigende ulighed. Det foregik live via Facebook, hvor videoen nu ligger, men her kan du …
 
Bankerne har eksponeringer med pant i fast ejendom for 41 mia. kr., som er i risiko for oversvømmelse. Økonom Lasse Jygert fortæller om, hvordan bankerne kan blive påvirket af risikoen for stigende vandstand og oversvømmelser.Από τον Nationalbanken
 
Negative indlånsrenter til privatkunder anvendes nu af de fleste banker i Danmark. Økonom Alexander Meldgaard Otte fortæller her om resultaterne i analyse af, hvordan privatkunderne reagerer, når de møder negative indlånsrenter.Από τον Nationalbanken
 
Det danske boligmarked har gennem pandemien været præget af både høj handelsaktivitet og hastigt stigende priser. Chef for finansielle institutioner i Nationalbanken, Peter Storgaard, fortæller om Finansiel Stabilitet-analysen, der har fokus på boligmarkedets betydning for finanssektoren.Από τον Nationalbanken
 
Bankerne er godt rustet til at låne ud til levedygtige virksomheder, når de statslige hjælpepakker udløber. Økonom Jakob Guldbæk Mikkelsen fortæller om konklusionerne i ny analyse, der vurderer konsekvenserne af udløb af udskudte betalingsfrister for skatter og skattelån.Από τον Nationalbanken
 
Nationalbanken har en valutareserve på over 400 mia. kr., der er klar til at blive taget i brug, når kronens kurs over for euroen skal holdes stabil. Kommende chef for valutareserven Thorsten Meyer Larsen fortæller om, hvad valutareserven er og hvordan de mange milliarder er placeret.Από τον Nationalbanken
 
Faldende renter har givet mange boligejere mulighed for at omlægge fastforrentede lån, og ændringer i markedsrenterne er derved slået hurtigere igennem på boligejernes rentebetalinger. Økonom Jonas Hensch fortæller om Nationalbankens nye analyse og arbejdspapir, der belyser boligejernes låneomlægninger og rentegennemslag.…
 
De lange renter er steget, kronen er styrket en smule og de finansielle forhold understøtter økonomien. Det er nogle af de emner, der tages under behandling i denne episode af Nationalbankens podcast. Økonom Asger Grønlund fortæller om Nationalbankens nye analyse af de monetære og finansielle tendenser.…
 
Anden smittebølge og nye nedlukninger har midlertidigt afbrudt genopretningen af dansk økonomi. Til gengæld er vaccinationen af befolkningen begyndt. Dertil kommer, at store opsparinger, udbetaling af feriepenge og ophobet efterspørgsel giver mulighed for en hurtig genopret-ning. Økonom Casper Winther Jørgensen fortæller om Nationalbankens nye prog…
 
Loading …

Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Google login Twitter login Classic login