John Piper δημόσια
[search 0]
Περισσότερα
Download the App!
show episodes
 
Publicatie: 21 februari 2024 - 1 april 2024 (51 episodes) Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven
  continue reading
 
Hoe kan God soeverein en goed zijn terwijl er duizenden mensen sterven aan het coronavirus? En wat heeft de uitbraak van het virus ons te zeggen? John Piper schreef er een boekje over; samen met betrokken partners deelt Geloofstoerusting het uit. In het boek ‘Coronavirus en Christus’ gaat John Piper in op de vraag hoe we deze uitbraak moeten duiden in het licht van de Bijbel. Ga naar de website www.coronavirusenchristus.nl voor meer informatie.
  continue reading
 
Artwork

1
Pasteur John Piper vous répond

Revenir à l'Évangile

Unsubscribe
Unsubscribe
Μηνιαία
 
Pasteur John Piper vous répond présente les réponses que le pasteur John Piper donne à des questions théologiques et pastorales difficiles. Ce podcast vous est offert par Revenir à l’Évangile, un blog et ministère de Publications Chrétiennes. Vous trouverez plus de contenu similaire à www.reveniralevangile.com
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
'Daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u de roeping waard acht en Hij elk goed voornemen en het werk van het geloof met kracht volbrengt' (2 Thessalonicenzen 1:11, Engelse vertaling). Als we de kracht van God nodig hebben om ons aan onze goede voornemens te houden, betekent dat niet dat we het ons niet echt voorgenomen hebben, of dat we…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
'Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien' (Mattheus 5:8). Als Paulus ons ertoe oproept om de werken van het vlees te doden ‘door de Geest’ (Romeinen 8:13), moeten we dat volgens mij doen met het wapen uit de geestelijke wapenrusting dat bedoeld is om mee te doden: het zwaard. Dat is het Woord van God (Efeze 6:17). Als het vlees dus …
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
'Maar zij schreeuwden: Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Moet ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden' (Johannes 19:15-16). Dat Pilatus de macht had om Jezus te kruisigen, jaagde Hem geen angst aan. Waarom ni…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
‘Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid’ (Romeinen 12:13). Waarmee beloont God ons als we vertrouwen op Zijn beloften, overvloedig geven en onze huizen openstellen voor elkaar en voor mensen in nood? 1. De heiligen worden verlost van hun lijden, of dat lijden wordt op z’n minst verzacht. Dat bedoelt Paulus als hij…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
‘Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt’ (Romeinen 8:33). Paulus had hier kunnen zeggen: ‘Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?’ en dan het antwoord kunnen geven: ‘Niemand! We zijn gerechtvaardigd.’ Dat is waar. Maar het is niet wat hij zei. In plaats daarvan is zij…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
‘Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen’ (1 Korinthe 15:19). Paulus zegt dat hij elk uur gevaar loopt, elke dag sterft en moet vechten tegen wilde dieren. Met het oog daarop stelt hij dat het leven dat hij gekozen heeft door Jezus te volgen dwaas en beklagenswaardig …
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
‘Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen’ (Efeze 2:3). Al Gods toorn, alle veroordeling die we verdienen, werd uitgestort over Jezus. Christus voldeed aan Gods eis van volmaakte gerechtigheid. Op het…
  continue reading
 
‘Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, me…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
‘En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd’ (Handelingen 16:14). Overal waar Paulus preekte, geloofden sommigen wel en sommigen niet. Hoe komt het dat sommigen die ‘dood zijn in ove…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
‘Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u’ (1 Petrus 4:14). Veel christenen hebben heden ten dage geen ervaring met de levensgrote risico’s die het geloof in Christus met zich mee kan brengen. We zijn eraan gewend geraakt dat we geen last hebben van vervolging. Het…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom moest Hij sterven? Wat heeft dat met mij te maken? Wie heeft Hem eigenlijk de dood ingestuurd? Daar gaat John Piper in dit boek op in. Vanuit de Bijbel geeft hij vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Bestel het boek: https://shop.geloofstoerusting.nl/products/waarom-moest-jezus-sterven…
  continue reading
 
Veja neste episódio do podcast John Piper Responde sobre como melhorar sua experiência de leitura bíblica diária por meio da sabedoria bíblica. Transcrição do video em https://voltemosaoevangelho.com/blog/2024/02/minha-leitura-da-biblia-parece-monotona-o-que-posso-fazer/ Traduzido com permissão de @desiringGod . Original em https://www.youtube.com/…
  continue reading
 
Neste episódio John Piper Responde sobre como é sua caminhada pela Escrituras durante o ano todo por meio de seu plano de leitura bíblica. Transcrição do vídeo em https://voltemosaoevangelho.com/blog/2023/12/plano-de-leitura-biblica-ano-novo-oportunidade-pra-ler-a-biblia-toda/ Versão Brasileira: Estúdio: DBvoz Studios Tradução: Victor Varão Revisão…
  continue reading
 
Neste episódio John Piper Responde sobre o que é o Natal e as verdades impressionantes sobre Deus e o seu amor que encontramos em Cristo. Transcrição do vídeo em https://voltemosaoevangelho.com/blog/2023/12/por-que-o-natal-e-importante-para-nos/ Versão Brasileira: Estúdio: DBvoz Studios Tradução: Victor Varão Revisão: Vinicius LimaGer. Projeto: Vin…
  continue reading
 
Neste episódio John Piper Responde sobre se o Natal é uma festa de origem pagã ou não e quais seriam boas formas de celebrarmos o nascimento de Jesus. Transcrição do vídeo em https://voltemosaoevangelho.com/blog/2023/12/o-natal-e-uma-festa-de-origem-paga/ Versão Brasileira: Estúdio: DBvoz Studios Tradução: Victor Varão Revisão: Vinicius LimaGer. Pr…
  continue reading
 
Neste episódio John Piper Responde sobre se é possível estar alegre em Deus mesmo quando tivermos dúvidas a respeito de nossa fé. Transcrição do vídeo em https://voltemosaoevangelho.com/blog/2023/12/posso-ter-alegria-mesmo-em-tempos-de-duvidas/ Versão Brasileira: Estúdio: DBvoz Studios Tradução: Victor Varão Revisão: Vinicius LimaGer. Projeto: Vini…
  continue reading
 
Neste episódio John Piper Responde sobre esta curiosidade de muitos, se haveremos de trabalhar ou não na eternidade com Cristo. Transcrição do vídeo em https://voltemosaoevangelho.com/blog/2023/12/nos-vamos-trabalhar-na-eternidade/ Versão Brasileira: Estúdio: DBvoz Studios Tradução: Victor Varão Revisão: Vinicius LimaGer. Projeto: Vinicius Lima Mon…
  continue reading
 
Neste episódio John Piper Responde veremos o motivo da vida e morte de Cristo em 33 anos ter pago um castigo eterno em favor do seu povo. Transcrição do vídeo em https://voltemosaoevangelho.com/blog/2023/11/se-o-castigo-do-pecado-e-eterno-por-que-o-castigo-de-jesus-tambem-nao-foi-eterno/Από τον Ministério Fiel
  continue reading
 
Loading …

Οδηγός γρήγορης αναφοράς