Energi Og Klima δημόσια
[search 0]
Περισσότερα
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Energi og Klima

Energi og Klima

Unsubscribe
Unsubscribe
Εβδομαδιαία
 
Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Energi og Klima har som ambisjon å sette norske beslutningstakere i stand til å gjennomføre det grønne skiftet med stil.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener norsk klimapolitikk lider av en tillitskrise. Han begrunner krisen med Norges manglede evne til å oppfylle vedtatte klimamål. Ansvarlig redaktør i Energi og Klima, Anders Bjartnes er gjest i denne podkast-episoden. Han er enig med Bjelland Eriksen i at klimapolitikken er i en tillitskrise. – Me…
  continue reading
 
For fem år siden ble Ursula von der Leyen valg til president for EU-kommisjonen. Denne uka annonserte hun at hun stiller til gjenvalg. Sikkerhet og forsvar for demokratier kommer til å stå høyere på agendaen. Samtidig må Ursula von der Leyen vise at Europa kan gå fra å vedta ambisiøs klimapolitikk til å gjennomføre det grønne skiftet uten at landbr…
  continue reading
 
I ett og et halvt år har noen av Norges fremste eksperter utredet på hvilken måte kommuner, selskap og Norge som storsamfunn er utsatt for naturrisiko og hvordan risikoen kan håndteres. Arbeidet har vært ledet av Aksel Mjøs, instituttleder og førsteamanuensis ved Norges handelshøyskole (NHH). Vigdis Vandvik, professor i biologi ved Universitetet i …
  continue reading
 
– Arbeiderpartiet og Høyre er nøkkelpartier. De har et ansvar i å ikke sette hverandre sjakk matt når vi diskuterer olje- og gasspolitikk, sier direktør i Cicero, Kristin Halvorsen. I 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn med 90-95 prosent lavere utslipp enn i 1990. – Vi er bakpå. Jeg tror ikke alle helt har skjønt hva slags omstilling vi skal…
  continue reading
 
Bonden får dårligere betalt samtidig som prisen på innsatsvarer som energi, drivstoff og gjødsel har økt. Sinte bønder har parkert traktorene i hjertet av Brussel i protest. Med slagord som «Dette er ikke det Europe vi ønsker» og «Vår død - deres sult» har bønder tatt til gatene i Brussel. Med sinte rop og fyrverkeri markerer de sin misnøye mot at …
  continue reading
 
På 90-tallet «tapte» natrium-ion-batterier konkurransen mot litium-ion-batterier, som i dag finnes i omtrent alle elbiler i verden. Men tretti år senere er interessen for natrium-ion-batterier tilbake. - Det som er litt overraskende akkurat for øyeblikket er at man begynner å se natrium-ion-batterier i biler, sier Sigmund S. Kielland, forretningsut…
  continue reading
 
Statkraft og Eviny vil investere milliarder i kraftproduksjon. Særlig planene om ny vindkraft er avhengig av lokal aksept. - Som næring må vi gå for de mindre konfliktfylte prosjektene. Den raskeste og minst konfliktfylte måten for Norge å få mer kraft inn i markedet er å videreutvikle eksisterende anlegg, sier konsernsjef i Eviny, Ragnhild Janbu F…
  continue reading
 
- Jeg begynte med klimastudier i 1990 og dette er kanskje første året jeg virkelig har vært bekymret og forbauset over hvor raskt temperaturen har steget, sier klimaforsker ved Geofysisk institutt ved UiB og Bjerknessenteret, Helge Drange. Samtlige dager i 2023 var mer enn én grad varmere enn førindustriell tid. 2023 er det varmeste året som noen g…
  continue reading
 
Norge og Tyskland har en ambisjon om å etablere en norsk-tysk hydrogenverdikjede der hydrogen produseres i Norge, transporteres i rør til Tyskland og erstatter fossil energibruk i tysk industri. En fersk studie fra Gassco viser at det vil være mye billigere å transportere hydrogen i eksisterende gassrør enn å legge nye hydrogenrør. Men vil det fung…
  continue reading
 
I 2024 er det valg i Portugal, Slovakia, Belgia, Litauen, Kroatia, Østerrike og Romania i tillegg til at det er valg til Europaparlamentet. – I en rekke valg vil vi dermed se om krefter som ønsker å bremse det grønne skiftet vinner frem, sier Energi og Klimas Brussel-korrespondent Alf Ole Ask.Από τον Energi og Klima
  continue reading
 
– Hvis det er viktig for myndighetene å få på plass en norsk-tysk verdikjede for hydrogen innen 2030, er det ganske travelt, sier prosjektleder i Shell, Eirin Sandberg. Norge og Tyskland har en felles intensjon om å få på plass storskala leveranser av hydrogen fra Norge til Tyskland innen 2030. Skal det bli en realitet, er det mange brikker som må …
  continue reading
 
- Beslutningen fra Dubai er ganske ambisiøs retorisk, men inneholder i liten grad krav til land og gir ingen krystallklar marsjordre, sier Steffen Kallbekken, forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning. Hør Steffen Kallbekken oppsummere hva som kom ut av klimatoppmøtet COP28 i denne samtalen med podkast-vert Kirsten Å. Øystese…
  continue reading
 
- Det holder ikke å snakke om «utvikling, ikke avvikling». Vi trenger en skikkelig diskusjon om norsk oljepolitikk i klimaomstillings tid, sier Lars-Henrik Paarup Michelsen og Anne Karin Sæther. På overtid av klimatoppmøtet COP28 i Dubai er det spørsmålet om hvilke formuleringer som skal stå igjen i sluttdokumentet om fossil energi som splitter ver…
  continue reading
 
Skal Norge nå klimamålene for 2030 og 2050 må kommunene gjøre sin del av jobben. - Kommunene har en rolle å spille i nesten halvparten av de 85 tiltakene vi har identifisert at kan bidra til å halvere Norges utslipp innen 2030, sier Kirvil Stoltenberg, prosjektleder i Miljødirektoratet. Mange kommuner gjør en viktig innsats, men de færreste bruker …
  continue reading
 
- Den store spenningen på årets klimatoppmøte er om landene klarer å innrømme at vi ligger dårlig an. Og hva de gjør med det, sier forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning, Steffen Kallbekken. 70 000 mennesker er ventet til klimatoppmøtet COP28 i Dubai som starter 30. november. I år er første året for Den globale gjennomgangen, eller Gl…
  continue reading
 
Innen 2030 skal minst halvparten av Equinors investeringene plasseres i fornybar energi og lavkarbonløsninger. Installert fornybarkapasitet skal opp fra 0,6 til 12-16 GW. - Det er en krevende ambisjon å nå. Med kostnadsvekst og rammevilkår som ikke står i forhold til kostnadene, blir det ikke lettere. Men vår ambisjon ligger fast, sier konserndirek…
  continue reading
 
Trenger du en kjapp oppdatering på hva som skjer i EU på energi- og klimafeltet? I denne bonus-podden får du en kjapp oppdatering i lydformat fra Energi og Klimas korrespondent i Brussel, Alf Ole Ask. Han er innom: Metankrav: Norge slapp med skrekken Europaparlamentet og Rådet er enige om å sette grenser for metanutslipp på Europas olje- og gassimp…
  continue reading
 
Hvordan skal Norge nå målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050? Nylig la Klimautvalget 2050 frem sin NOU «Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050». I ekspertutvalget satt rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn og dekan og professor i samfunnsøkonomi ved samme universitet, Ola Kvaløy. Mohn og Kvaløy er gjester …
  continue reading
 
- COP28 kan ikke bare gjentar det som ble sagt på COP26 i Glasgow i 2021 og COP 27 i Sharm El-Sheikh i fjor. Nå må vi konkretisere og sette fart på energiomstillingen, sier klimaforhandler Marianne Karlsen. Med konflikter og krig, ettervirkninger etter COVID og økende gjeldsbyrde for utviklingsland som bakteppe, samles statsledere, klimaforhandlere…
  continue reading
 
Verden over har enkeltpersoner og miljøorganisasjoner tatt til domstolene. 2400 klimasøksmål er reist. Et sentralt spørsmål som går igjen, er: Hvilken makt har domstoler til å pålegge land å kutte utslipp? I 2019 ble Nederland dømt til å kutte sine klimagassutslipp med 25 prosent innen 2020 for å beskytte nederlendernes rett til liv. Det var første…
  continue reading
 
EU har holdt klimaomstillingen i sentrum av politikken gjennom pandemi, energikrise og krigen i Ukraina. Er det tegn til at omstillingen går saktere og kommer i skyggen av krig og akutte kriser? - EU står foran en formidabel oppgave når energi- og klimapolitikken som er fattet skal gjennomføres. I tillegg dukker det opp stadig nye utfordringer – ik…
  continue reading
 
- Oljefondet kan tape 13 prosent av verdiene ved en forsinket og brå overgang til netto nullutslipp, sier Eivind Fliflet, Head of Environmental Initiatives i Norges Bank Investment Management. Vår felles formue – Oljefondet – er investert i over 9000 selskaper som på ulike måte er utsatt for klimarisiko. - Vi vet at katastrofale klimaendringer vil …
  continue reading
 
– Globale CO2-utslipp fra energibruk når mest sannsynlig toppen i 2024. Men nedgangen blir flat. I 2030 vil utslippene kun være fire prosent lavere enn i dag, sier Sverre Alvik, leder for energiomstilling i DNV. DNV legger denne uka frem deres sjuende Energy Transition Outlook. Dette er DNVs analyse av den globale energiomstillingen mot 2050, som e…
  continue reading
 
Hva er de viktigste klima- og energi-nyhetene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024? Ansvarlig redaktør i Energi og Klima, Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk klimastiftelse Lars-Henrik Paarup Michelsen og podkast-vert Kirsten Å. Øystese oppsummererΑπό τον Energi og Klima
  continue reading
 
I to år har EUs green deal - eller EUs grønne giv - først og fremst handlet om klimamål og klimapolitikk. Nå legger EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, stadig mer vekt på at EUs grønne giv er en vekststrategi som skal styrke Europas konkurransekraft. - Dette er et svar på at Kina tjener grovt på det grønne skiftet i Europa. Det er et s…
  continue reading
 
Høyanger er en industrikommune og en vannkraft-kommune. Den siste tiden har diskusjonen gått høyt om Høyanger også skal bli en vindkraft-kommune. Nesten halvparten av energiforbruket i Norge er fossilt. Vi bruker mer fossil energi i dag enn i 1990 – først og fremst fordi vi bruker mer fossil gass i produksjonen av olje og gass. Er det et godt argum…
  continue reading
 
Ytterst på en halvøy ved Hardangerfjorden har det vært gårdsdrift siden 1500-tallet. Melkebonde Peder Nernæs er 14. generasjon bonde her. Han har solceller på fjøstaket og dieseltraktoren kan erstattes med en elektrisk, men så lenge han produserer melk og kjøtt, kan gården aldri bli utslippsfri. Jordbruket er ansvarlig for 9,4 prosent av Norges uts…
  continue reading
 
Nord for Florø og Sør for Måløy ligger Svelgen og smelteverket til Elkem Bremanger. Elkem Bremanger er en klassisk hjørnesteinsbedrift: En viktig arbeidsplass. En samfunnsbygger. Men med et CO2-utslipp på over 200 000 tonn i året er Elkem Bremanger også kommunens største klimaproblem. Kjernen i en vellykka klimaomstilling handler om å kutte utslipp…
  continue reading
 
For åtte år siden var det én elektrisk ferge i Norge. Nå er det 87. En etter én er dieselferger erstattet med elektriske. Norge er både på elbiltoppen og elferge-toppen. Men vi er langt unna å løse klimaproblemet. En tredel av Norges klimagassutslipp kommer fra transport. Hvor går veien fra elbiler og batteriferger til en utslippsfri transportsekto…
  continue reading
 
- Norge uten utslipp vil være et ganske annerledes samfunn, sier Erlend A. T. Hermansen, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Menneskeskapte klimaendringer gjør verden varmere og ekstremvær vanligere. For å stanse temperaturøkningen må vi slutte å slippe ut klimagasser. For Norges del betyr det at vi må redusere klimagassutslippene v…
  continue reading
 
- Jeg tror INP har bedre sjanse til å bryte sperregrensen enn noe annet ungt parti har hatt noen gang, sier valgekspert og professor i politisk historie ved UiB, Yngve Flo. Industri- og næringspartiet (INP) er mot vindkraft, mot Parisavtalen og for økt satsing på olje og gass. Ved lokalvalget i 2019 fantes ikke partiet. I år har INP fått inn 238 ko…
  continue reading
 
- Det er ingen tvil om at Nei til EU komme til å tape. Det som er interessant er hvilke retningslinjer av mer generell karakter Høyesterett trekker opp, sier professor Tarjei Bekkedal ved Senter for europarett, UiO. Denne uka går den såkalte Acer-saken for Høyesterett. Det er en historisk rettssak der Høyesterett i plenum behandler spørsmålet om St…
  continue reading
 
Kommissær for EUs grønne giv, Frans Timmermans har forlatt EU-kommisjonen og Nederlands utenriksminister Wopke Hoekstra er på vei inn. Det er venstresiden i Europaparlamentet lite begeistret for. - Timmermanns hadde en formidabel arbeidskapasitet. Han gikk ikke stille i dørene og ertet på seg mange men klarte å få gjennom mange av de vanskelige kli…
  continue reading
 
Hvorfor har populariteten til Tysklands superminister, Robert Habeck, dalt de siste månedene? Hva blir konsekvensene av at viktige klimasatsinger i Norge har møtt på problemer? Hvorfor taler regjeringen med minst to tunger om norske klimamål? Hva er greia med den skremmende grafen over stigende havtemperatur? I siste podkast-episode på denne siden …
  continue reading
 
- Jeg blir møtt med både frustrasjon og vantro når jeg forteller selskap som trenger nettkapasitet, at beklager, det er ikke tilgjengelig kapasitet før i 2030 eller 2040, sier storkundekontakt i nettselskapet Lede, Thea Øverli. Skal Norge mer enn halvere klimagassutslippene innen 2030 og etablere nye arbeidsplasser, trenger både gamle og nye indust…
  continue reading
 
- For å si det på byråkratspråk: Det kommer til å bli krevende for Norge å implementere EUs nye klimapolitikk raskt nok, sier Energi og Klimas Brussel-korrespondent, Alf Ole Ask. For snart to år siden - i juli 2021 - la EU Kommisjonen frem den store klimapolitikkpakken Fit for 55 som skal sørge for at EU kutter utslippene med 55 prosent innen 2030.…
  continue reading
 
- Min rolle har vært å levere kunnskap. Ikke lage politikk. Men jeg mener vi har levert nok kunnskap til at politikerne burde gjort mer, sier klimaforsker ved Universitetet i Bergen/Bjerknessenteret Eystein Jansen. I 1987 skrev Eystein Jansen en kronikk der han advarte om konsekvensene av global oppvarming. Noen leste nok teksten med interesse, men…
  continue reading
 
Etter en vinter og vår med rekordmye snø i deler av landet, har flomvarslene stått i kø i mai. Med klimaendringene kan snøsmelte-flommene avta, mens intenst, kortvarig regn vil øke. Tørkeperiodene vil også bli lengre. I denne podkast-episoden snakker forsker ved hydrologisk avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Trine Jahr Hegdahl o…
  continue reading
 
Historien om karbonfangst og -lagring er en historie om stor optimisme og minst like store skuffelser. Men skal verden redusere utslippene til netto null innen 2050 er det vanskelig å se hvordan det skal gjøres uten at karbonfangst og -lagring (CCS) spiller en viktig rolle. I denne podkast-episoden dykker vi ned i det som av mange omtales som Norge…
  continue reading
 
- Etter flommen sommeren 2021 var sommeren 2022 rekordvarm. Nå ligger deler av Europa an til å få en ny dramatisk tørkesommer. Det skaper problemer for landbruket og vi ser også helt nye konflikter som oppstår i kjølevannet av de problemene som klimaendringene skaper, sier Energi og Klimas korrespondent i Brussel, Alf Ole Ask. I denne podkast-episo…
  continue reading
 
- Skal vi ta klimamålene på alvor må vi bygge ut 13,3 TWh vannkraft, 13,3 TWh solkraft og 13,3 TWh vindkraft innen 2030, sier fornybardirektør i Pareto Securities, Lars Ove Skorpen. Hvis Norges klimagassutslipp skal være 55 prosent lavere i 2030 enn hva de var i 1990, må det investeres betydelig i ny kraftproduksjon og nytt strømnett. Ifølge Pareto…
  continue reading
 
- Jeg vil trille ballen tilbake til regjeringene som stadig øker havvind-ambisjonene med beskjed om at hvis målene skal nås, må de levere en plan for hvordan strømnettet skal ta imot kraften. I tillegg må tempoet i myndighetenes godkjenningsprosesser opp, sier Christina Aabo i Aabo Energy. På havvind-toppmøte i Oostende i april, økte Nordsjølandene…
  continue reading
 
- Til de som forventer at flytende havvind kommer til å forbli en dyr teknologi, har sjefforsker ved Sintef og leder av forskningssenteret NorthWind, John Olav Giæver Tande ett budskap: - La oss snakkes når vi har installert 10 GW. Da tror jeg vi vil se et helt annet kostnadsbilde.Από τον Energi og Klima
  continue reading
 
- Det kan godt tenkes at du knapt vil finne noe gassmarked i EU allerede i 2045 dersom unionen lykkes med poltikken den nå fører. Men det er en del ukjente i den likningen, sier Energi og Klimas korrespondent i Brussel, Alf Ole Ask. I denne ukas podkast får du en ny oppdatering fra Brussel. Vi er innom CBAM, nytt fornybarmål for 2030, atomkraftens …
  continue reading
 
Denne uka presenterte olje- og energiminister Terje Lien Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre utlysningen av de første havvind-områdene i Norge: Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. I Utsira er det store forventninger til hva havvind-utbyggingen kan bety for kommunen. - Utsira er Norges minste kommune med 208 innbyggere. Mange er positive til ha…
  continue reading
 
23. og 24. mars var EUs stats- og regjeringssjefer samlet til toppmøte i Brussel. - Det var det roligste, korteste og kjedeligste møtet siden før pandemien, sier Energi og Klimas korrespondent i Brussel Alf Ole Ask. Men diskusjonene om kjernekraftens rolle i energi-omstillingen og forsøket på å definere et "tredje kjønn" for biler - som gjør at bil…
  continue reading
 
Batterier spiller en avgjørende rolle når fossil energi erstattes med strøm. Batterirevolusjonen skaper dessuten nye arbeidsplasser og mye optimisme. Men den raske batteriveksten kommer ikke uten dilemmaer. Denne podkastepisoden er en live-innspilling fra Energiseminaret 2023 på NMBU. Podkast-vert Kirsten Ånestad Øystese snakker med Anna-Sophie Hob…
  continue reading
 
Det gikk 507 dager fra Høyesterett avsa sin dom i Fosen-saken til olje- og energiminister Terje Lien Aasland – på vegne av regjeringen – sa unnskyld til reindriftsamene på Fosen for at konsesjonsvedtaket som ble gitt i 2013, krenker deres rett til kulturutøvelse. I denne podkast-episoden er direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter, Ade…
  continue reading
 
Tirsdag 7. mars skulle EUs Ministerråd formelt vedta at det kun skal selges utslippsfrie biler i EU fra og med 2035. Men forbrenningsmotorens venner har satt seg på bakbeina. - Tyskland har fått med seg Polen og Ungarn og blokkerer for at vedtaket kan fattes, forteller Energi og Klimas korrespondent i Brussel, Alf Ole Ask. I Tyskland er det sterke …
  continue reading
 
- Jeg angrer ikke på at vi sa ja til vindkraftanleggene i 2009. Men hadde vi hatt kunnskapen som er kommet frem gjennom høyesterettsdommen så hadde mest sannsynlig i hvert fall deler av Roan og Storheia ikke ligget der, eller det hadde vært gjort på en annen måte, sier ordfører i Åfjord kommune, Vibeke Stjern. Kommunen er vertskap for det som i dis…
  continue reading
 
Loading …

Οδηγός γρήγορης αναφοράς