Ομιλίες δημόσια
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Ομιλίες του π. Νικηφόρου Κοντογιάννη στα πλαίσια των: Α. Λειτουργικών Κηρυγμάτων σε κάθε Θεία Ευχαριστία. Β. Συναντήσεων των νέων - γονέων αναλύοντας το βιβλίο της Π.Δ. "ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ". Γ. Εκπομπών "Στης Γαλιλαίας τις ακρογιαλές" αναλύοντας το βιβλίο της Π.Δ. "ΑΡΙΘΜΟΙ". Δ. Εσπερινών ομιλίων με θέμα "ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ", με αφορμή τους λόγους του Οσίου Παϊσίου για τον σύγχρονο άνθρωπο. ΕΝΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. galilea gr
 
Loading …
show series
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ galilea gr
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ galilea gr
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ galilea gr
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ galilea gr
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Π.Δ. “ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ” π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ galilea gr
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ” ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ galilea gr
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ” ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ galilea gr
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ “ΣΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΤΙΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΕΣ” ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Π.Δ. “ΑΡΙΘΜΟΙ” π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ galilea gr
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Π.Δ. “ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ” π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ galilea gr
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Π.Δ. “ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ” π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ galilea gr
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ” ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ galilea gr
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ” ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ galilea gr
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ” ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ galilea gr
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ “ΣΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΤΙΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΕΣ” ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Π.Δ. “ΑΡΙΘΜΟΙ” π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ galilea gr
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ “ΣΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΤΙΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΕΣ” ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Π.Δ. “ΑΡΙΘΜΟΙ” π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ galilea gr
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ “ΣΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΤΙΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΕΣ” ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Π.Δ. “ΑΡΙΘΜΟΙ” π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ galilea gr
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 
Μια ομιλία για τις σχέσεις των συζύγων και τον τρόπο που επηρεάζουν την ζωή της οικογένειας και του κάθε συζύγου ξεχωριστά. Η σημασία της ενότητας σε κάθε διάσταση. Τόσο σε πνευματική όσο και σωματική.Από τον π. Ανδρέας Κονάνος
 
Μια εμβάθυνση στην προσευχή όχι σαν υποχρέωση αλλά ως ανάγκη της ψυχής. Η προσευχή της καρδιάς και όχι του νου που μας αποσπά στις μεριμνες της ζωής. Αυτή που πηγάζει από τα βάθη της καρδιάς μας και μας φέρνει γαλήνη.Από τον π. Ανδρέας Κονάνος
 
Οι δυσκολίες της ζωής συχνά μας φέρνουν σε απόγνωση. Η εκπομπή είναι μια προτροπή για να δούμε με μια διαφορετική ματιά τα προβλήματα και να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού.Από τον π. Ανδρέας Κονάνος
 
Μια πρόσκληση να ζήσουμε την ζωή όπως την επιθυμούμε και όχι όπως θέλουν οι άλλοι. Για να χαρούμε τη ζωή μας εν Χριστώ αλλά και χωρίς συμβιβασμούς ζώντας υποκριτικά κατι που δεν θέλουμε.Από τον π. Ανδρέας Κονάνος
 
Μια εκπομπή για όσα μας χαλούν την διάθεση ενώ δεν θα έπρεπε. Πως θα αποκτήσουμε νηφαλιότητα και απάθεια. Πως θα γίνουμε αληθινοί και όχι διαφορετικοί εξωτερικά από εσωτερικά. Για να νιώσουμε την αληθινή χαρά.Από τον π. Ανδρέας Κονάνος
 
Μια ομιλία για τις τακτικές που μας απομακρύνουν από τον παράδεισο. Η άσκηση η νηστεία και η εγκράτεια δεν οδηγούν στον παράδεισο αν δεν έχουμε αγάπη και συμπόνια για τους ανθρώπους. Αν τις κάνουμε ως τύπο.Από τον π. Ανδρέας Κονάνος
 
Μια σύντομη αναφορά στην προσωπική καθημερινή σχέση που έχουμε με τον Χριστό. Αυτή που θα βιώσουμε ο καθένας ξεχωριστά και αυτόβουλα. Που δεν προκύπτει από την τυπική ένταξή μας στην εκκλησία αλλά από τη δική μας επιλογή.Από τον π. Ανδρέας Κονάνος
 
Μία ομιλία για τις δυσκολίες της συμβίωσης μεταξύ των ανθρωπων που είναι διαφορετικοί. Με διαφορετικά προσόντα και μειονεκτήματα.Από τον π. Ανδρέας Κονάνος
 
Στην καθημερινότητά μας ερχόμαστε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους. Η εκπομπή είναι μια προτροπή να δούμε με συμπόνια τους αδελφούς μας όπως θα θέλαμε να μας καταλάβουν κι εμάς. Όλοι είναι ξεχωριστοί και διαφορετικοί.Από τον π. Ανδρέας Κονάνος
 
Ο π. Ανδρέας μιλά για τον τρόπο που φέρνουμε κοντά στην εκκλησία του ανθρώπους με το παράδειγμά μας. Χωρίς να κατακρίνουμε το διαφορετικό. Όντας αυστηροί με τον εαυτό μας και διαλλακτικοί με τους άλλους. Κατανοώντας πως ο καθένας κάνει αγώνα ανάλογα με τις δυνάμεις του.Από τον π. Ανδρέας Κονάνος
 
Μια ομιλία για την νοητική υγεία που μπορεί να στερούμαστε και τι κάνουμε για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Τόσο με πνευματική καθοδήγηση όσο και με ιατρική βοήθεια όπου είναι απαραίτητο.Από τον π. Ανδρέας Κονάνος
 
Κάποιοι άνθρωποι χάνουν την χαρά τους και πέφτουν ψυχολογικά με αφορμή την διακοπή μιας σχέσης. Ο π. Ανδρέας μιλά για τους τρόπους να επανέλθουν στην χαρά.Από τον π. Ανδρέας Κονάνος
 
Στην απλή καθημερινότητα συχνά αναζητούμε το ξεχωριστό σε πράγματα που έχουν την πνευματική ταμπέλα. Όμως η πρόοδος και η άσκηση βρίσκεται τελικά σε απλά πράγματα και πράξεις που όλοι βιώνουμε όπως επίσης και στις επιλογές και τις αποφάσεις της ημέρας, σε ένα παρόν που διαρκώς διαμορφώνουμε.Από τον π. Ανδρέας Κονάνος
 
Το Ευαγγέλιο είναι ένα μήνυμα χαράς που καλεί τους Χριστιανούς σε συμμετοχή στην χαρά της Ανάστασης μέσω της Εκκλησίας. Σήμερα συχνά αυτή η χαρά λείπει από τους Χριστιανούς κάτι που έχει μετατρέψει το διδακτικτό συναίσθημα της ενοχής σε μόνιμη κατάσταση για ψυχές που το εγώ τους έχει κλείσει την πόρτα στην χαρά του Χριστού και έχει δώσει τον χώρο σ…
 
Loading …

Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Google login Twitter login Classic login